Yrityksille

On aika nostaa yrityksenne henkilökunnan työtyytyväisyyttä, hyvinvointia ja tulosta!

Säännöllinen liikunta edistää tutkitusti töissä ja arjessa:

Terveyttä ja hyvää oloa

Positiivista ajattelua

Työmotivaatiota

Energisyyttä

Stressinhallintaa

Vähentää sairauspoissaoloja:

Niska-hartiaseudun kipuja

Selkäkipuja

Pimeän ajan masennusta ja melankolisuutta

Stressiä

Uupumusta

Yrityksenne hyötyy henkilöstön säännöllisestä liikunnasta seuraavasti:

Nostaa työntekijöiden työmotivaatiota

Vähentää sairauspoissaoloja

Tiivistää työporukan ryhmähenkeä

Kasvattaa yrityksen imagoa positiivisesti

Tuo vaihtelua työviikkoon

Ota yhteyttä!